Agriline » Services » Analyses agricolesRéparation de matériels agricolesServices de revêtement » Pack d'analyses de sol 4 - Formes de rechange de P et K

Pack d'analyses de sol 4 - Formes de rechange de P et K

PDF
Pack d'analyses de sol 4 - Formes de rechange de P et K
1/1
PDF
Contacter le vendeur
Type analyse agricole
Localisation Pologne
Mise en ligne nov. 11, 2023
Identifiant dans le stock du vendeur 867D-44730_20220110121758
Informations:
Polonais
Traduire en français
Badanie gleb pakiet 4:
Zapasowe formy P i K
Zakres badania:

Zapasowe, trudnodostępne dla roślin formy fosforu i potasu: autorska metoda Agro Smart Lab. Informacja o zapasach fosforu i potasu w glebie pozwala precyzyjniej dobrać dawki nawozów oraz umożliwia zweryfikowanie zasadności stosowania preparatów uwalniających m.in. fosfor z zapasów znajdujących się w glebie.
...
Badanie gleb pakiet 4:
Zapasowe formy P i K
Zakres badania:

Zapasowe, trudnodostępne dla roślin formy fosforu i potasu: autorska metoda Agro Smart Lab. Informacja o zapasach fosforu i potasu w glebie pozwala precyzyjniej dobrać dawki nawozów oraz umożliwia zweryfikowanie zasadności stosowania preparatów uwalniających m.in. fosfor z zapasów znajdujących się w glebie.

ZOBACZ JAK WYGLĄDA RAPORT 
Jakie gleby badamy: Gleby mineralne i mineralno-organiczne. Gleby ciężkie, średnie i lekkie przeznaczone pod uprawy ogrodnicze, rolne i sadownicze.
Twoje korzyści z badania zapasowych, trudnodostępnych dla roślin form fosforu i potasu:  Nadwyżki potasu, a w szczególności fosforu, których roślina nie pobrała wraz z plonem mogą odkładać się latami w mineralnych formach zapasowych, których dostępność dla roślin jest ograniczona. Wiedza na temat ilości zapasowych form potasu i fosforu pozwala lepiej dobrać dawki nawozów bazując nie tylko na ilości formy łatwo dostępnej, lecz również na formach trudniej dostępnych dla roślin. Część pierwiastków z tej puli może zostać udostępniona roślinie w trakcie trwania sezonu wegetacyjnego dzięki czemu nie jest konieczne wprowadzanie dużych dawek nawozów. W przypadku zapasowych form fosforu ich wysoka zawartość w glebie umożliwia zastosowanie biologicznych preparatów zawierających odpowiednie szczepy bakterii, które udostępniają roślinom fosfor z form trudnodostępnych. W niektórych przypadkach umożliwia to całkowite ograniczenie stosowania mineralnych nawozów fosforowych.
W przypadku fosforu mowa tu o średnio i trudno rozpuszczalnych fosforanach, które tworzą się w naturalnym procesie uwsteczniania jonów fosforanowych. Proces ten powoduje obniżenie dostępnej ilości fosforu i odłożenie go w mineralnych zapasach, które przy udziale odpowiednich szczepów bakterii rozpuszczających fosforany (tzw. PSB) mogą zostać udostępnione Twoim roślinom.
W przypadku potasu mowa tu głównie o bakteriach posiadających zdolność do rozpuszczania minerałów z grupy krzemianów i glinokrzemianów posiadających w swoim składnie potas (np. ortoklaz, biotyt, muskowit) lub zawierających potas uwięziony w przestrzeniach międzywarstwowych niektórych minerałów takich jak illit. Minerały te są nośnikami potasu, który może być wykorzystany przez rośliny w bardzo niewielkim stopniu.
Badania wskazują, że na blisko 40% gruntów ornych zasobność dostępnego dla roślin fosforu jest niska lub bardzo niska, a w niektórych regionach Polski niedobór dotyka nawet 65% gleb. W przypadku potasu uważa się, że jego niedobory dostępnej dla roślin formy zajmują drugie miejsce, po niewłaściwym odczynie, wśród czynników obniżających żyzność polskich gleb. Niewłaściwe zaopatrzenie roślin w te pierwiastki powoduje znaczne obniżenie ilości i jakości plonu.
Okazuje się, że na kilkudziesięciu procentach gleb znajdują się średnie lub duże zawartości zapasowych, potencjalnie dostępnych form fosforu i potasu. Na takich glebach można zastosować specjalne mikroorganizmy w celu udostępnienia tych pierwiastków roślinom. Sprawdź sam czy na Twoim polu znajdują się zapasy, które możesz wykorzystać.
POBIERANIE GLEBY

W celu pobrania jednej próby do badania należy pobrać 10-30 próbek pierwotnych (pojedynczych) równomiernie z powierzchni badanej działki, poruszając się zygzakiem. Próbki pierwotne (pojedyncze) z badanej działki należy dobrze wymieszać i sporządzić próbkę ogólną o wadzę od 0.5kg do 1 kg. 1 próbka ogólna dla jednego stanowiska.

Próbka ogólna (uśredniona) powinna reprezentować obszar terenu o zbliżonych warunkach przyrodniczych (typ, rodzaj i gatunek gleby). Powierzchnia terenu przypadająca na próbę ogólną przy wyrównanej pod względem glebowym powierzchni i zbliżonym ukształtowaniu terenu powinna wynosić do 4 ha Próbki pierwotne pobiera się laską glebową z wierzchniej warstwy gleby do 20 cm
Przy indywidualnym systemie pobierania próbek dopuszcza się również pobieranie ich za pomocą innych narzędzi np. szpadla. W takim, przypadku należy odkroić szpadlem z głębokości do 20 cm pionowy płat gleby grubości 0,5 cm. Glebę z części środkowej szpadla wsypać do pudełka lub foliowego woreczka. Proces powtórzyć kilkukrotnie w celu zebrania 10-30 próbek pierwotnych (pojedynczych).  Uwaga! W przypadku upraw sadowniczych zaleca się pobranie dwóch próbek z dwóch poziomów: Pierwsza z warstwy gleby 0-20 cm, druga z warstwy gleby 20-40 cm.
Próbek nie należy pobierać:

na obrzeżach pola do 5 m,
w miejscach po stogach i kopcach,
w rowach, bruzdach, kretowiskach i żwirowiskach,
w zagłębieniach i ostrych wzniesieniach terenu (w razie potrzeby z tych miejsc pobrać dodatkowe próby),
bezpośrednio po zastosowaniu nawozów mineralnych (do 3 tyg. od zastosowania),
po nawożeniu organicznym,
oraz w okresach nadmiernej suszy lub obfitych opadów.

Zaleca się aby próbki gleby pakowane były w torebki foliowe lub pudełka. Na torebce/ pudełku umieszcza się następujące dane (proszę opisywać niezmywalnym pisakiem lub przyklejać kartkę na powierzchni opakowania):

imię i nazwisko,
numer próby,
nazwa miejsca lub numer działki z której pobrano próbki (opcjonalnie).

Pozostałe informacje należy zamieścić w formularzu poboru próbek. Należy koniecznie uzupełnić DRUKOWANYMI literami formularz poboru prób glebowych. Proszę zwrócić uwagę na zgodność oznaczeń umieszczonych na opakowaniach z próbką. Odpowiednio przygotowane próbki wraz z wypełnionym Formularzem poboru prób glebowych należy dokładnie zapakować i dostarczyć do siedziby laboratorium Agro Smart Lab lub przesłać drogą pocztową na adres:
Agro Smart Lab Sp. z o.o.
Niegardów 26, 32-104 Koniusza
 
Formularz poboru prób glebowych do badania - Pobierz
 
 
marka: AGRO SMART LAB
Afficher la suite
Important
L'offre est présentée uniquement à titre informatif. Veuillez contacter le vendeur pour plus d'informations.
Conseils de sécurité
Vous vendez des machines et des véhicules ?
Avec nous, c'est possible !

Annonces similaires